Archive for the ‘North America’ Category

Hilltowns of Los Angeles, volume 1: Echo Park & Silver Lake

June 17, 2008

Billy was a mountain,
a regular picturesque postcardy mountain
~
Frank Zappa, “Billy Was a Mountain”

Silver Lake Reservoir ~ Embassament de Silver Lake (Llac de Plata)

This is the first part of a series that shows the picturesque hill neighborhoods that surround and make up the downtown area and its immediate surroundings. This post shows some views of Silver Lake and Echo Park, perhaps the best known hill neighborhoods in Los Angeles.

Aquesta és la primera part d’una sèrie que mostra els barris de pujol pintorescs que envolten i formen part el centre de la ciutat i les zones immediatament al voltant. Aquesta actualització mostra qualques vistes de Silver Lake (Llac de Plata) i Echo Park (Parc de l’Eco), potser els més coneguts dels barris de pujol a Los Angeles.

(more…)

Advertisements