Posts Tagged ‘barcelona’

Barcelona, gener 2007

May 1, 2008

Cerc el que lluu entre pedra i calçobre.
I search for what shines among stone and scraps.
– J.V. Foix

Casa Batlló, Passeig de Gràcia, dissenyat per l’Antoni Gaudí ~ Batlló House, Passeig de Gràcia, designed by Antoni Gaudí

(more…)

Advertisements