Posts Tagged ‘canvi’

Format Change ~ Canvi de Format

February 7, 2009

I have failed miserably at updating this blog regularly over the past few months.  This is for a few reasons, number one being that I haven’t traveled nearly as much as I had wanted due to financial reasons, which would make it difficult to maintain a blog dedicated to travel photos.  So, I’m changing the format of the blog to be a sort of combination of photos and some thoughts about social and political issues here in Majorca based on my experiences.  And some traveling when I get to.

He fallat terriblement en actualitzar aquest blog regularment durant els passats mesos.  Això ha passat per algunes raons, en primer perquè no he pogut viatjar tant que volia degut a raons econòmiques – que faria difícil mantenir un blog dedicat a les fotos de viatges.  Idò, he decidit canviar el format del blog a esser una combinació de fotos i alguns pensaments damunt qüestions polítiques i socials aquí a Mallorca a partir de les meves experiències.  I quelcom de viatjar quan pugui.

El Ferrocarril de Sóller

El Ferrocarril de Sóller

And, as always, in English and Catalan

I, com sempre, en anglès i català

Advertisements