Posts Tagged ‘los angeles’

Hilltowns of Los Angeles, volume 2: The Hill that Wasn’t There

June 18, 2008

The second part takes us to Bunker Hill, which you might not even notice in the above photo. The skyscrapers are actually on top of it, appearing taller than they are. Originally a residential area, its buildings are now almost entirely for business, except for Disney Hall and the Music Center, as well as a few apartment buildings.

La segona part ens duu a Bunker Hill, que potser ni tan sols notes a la foto de dalt. Els gratacels són en realitat damunt d’ell. Originalment un barri de residències, els seus edificis són gairebé tots negocis, amb l’excepció de Disney Hall i el Centre de Música i uns quants apartments.

(more…)

Advertisements

Hilltowns of Los Angeles, volume 1: Echo Park & Silver Lake

June 17, 2008

Billy was a mountain,
a regular picturesque postcardy mountain
~
Frank Zappa, “Billy Was a Mountain”

Silver Lake Reservoir ~ Embassament de Silver Lake (Llac de Plata)

This is the first part of a series that shows the picturesque hill neighborhoods that surround and make up the downtown area and its immediate surroundings. This post shows some views of Silver Lake and Echo Park, perhaps the best known hill neighborhoods in Los Angeles.

Aquesta és la primera part d’una sèrie que mostra els barris de pujol pintorescs que envolten i formen part el centre de la ciutat i les zones immediatament al voltant. Aquesta actualització mostra qualques vistes de Silver Lake (Llac de Plata) i Echo Park (Parc de l’Eco), potser els més coneguts dels barris de pujol a Los Angeles.

(more…)